Кметът Денчо Бояджиев издаде заповед с нови противоепидемични мерки

община разград
Снимка: Община Разград

Кметът Денчо Бояджиев издаде заповед с нови противоепидемични мерки във връзка с проведеното на 17.03.2020 г. заседание на Областния кризисен щаб за борба с коронавируса.

ЗАПОВЕД

На основание чл. 44, ал. 2 и ал. 4, във връзка с чл. 44, ал. 1, т.1, т.2, т.4 и т.8 от ЗМСМА, чл. 65, ал. 1, т.З от Закона за занщта при бедствия, чл. 63, ал. 1, ал. 4 и ал.5 от Закона за здравето, Заповед No РД-01-124 от 13.03.2020 г., Заповед No РД – 01-131 от 17.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение, препоръките на Националния оперативен щаб относно регистрираните случаи на COVID-19 на територията на Република България, както и мерки, приети на проведено на 17.03.2020 г. заседание на Областния кризисен щаб за борба с коронавируса в Област Разград

ЗАПОВЯДВАМ:

1. Не се допуска посещението и събирането на повече от двама възрастни хора на открити и закрити обществени места.

2. Забранявам поставяне и работа на разположените върху терени общинска собственост автомати за напитки и храни до второ нареждане.

3. Забранявам използването на терени общинска собственост за продажба от ръчни колички и излагане на нехранителни продукти, стоки, мостри, поставяне на маси за консумация към заведения за бързо хранене и развлечения и пред магазини до второ нареждане.

4. Забранявам продажбата от пекарни, баничарници, мекичарници, дюнерджийници, кебапчийници и други подобни, чиято продукция не е фабрично пакетирана до второ нареждане.

5. Въвеждам ограничителен режим на продажба на стоки от павилионите (търговска сергия) за пресни плодове и зеленчуци на територията на централния пазар в гр. Разград. Търговската дейност да се осъществява на разстояние най-малко през един павилион, при строго спазване на всички санитарно-хигиенни изисквания. Търговците, извършващи продажба на хранителни стоки, включително на плодове и зеленчуци, да ограничат контакта на потребителите със стоките.

6. Всички предприятия на територията на община Разград да изготвят правила за придвижване на работещите и за мерки за хигиенизиране на работните места преди, по време и след приключване на работния ден.

7. Да се ограничи до възможното достъпът на външни хора във фирмите, особено на гражданите от други населени места и държави.

8. Да се инструктират работещите за мерки за опазване на собственото им здраве и здравето на близките им.

9. Препоръчва се на ръководителите на учреждения, на собствениците и управителите на помещения и търговски обекти, в които има разположени автомати за напитки и храни, да разпоредят преустановяване на работа на тези автомати.

10. Препоръчва се на управителите на фирми, извършващи продажба на хранителни стоки, включително плодове и зеленчуци, на територията на Община Разград, да ограничат контакта на потребителите със стоките.

Заповедта да се оповести, чрез средствата за масово осведомяване и да се публикува на официалната интернет страница на Община Разград.

Да се връчи на Областния управител на Област Разград, Директора на ОДМВР- Разград и на Директора на РЗИ-Разград за информация и контрол.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Мирослав Грънчаров – зам.- кмет на Община Разград и Нели Добрева – секретар на Община Разград.

 

останете си вкъщи

 

Сподели
Razgrad-bg.com е независим информационен сайт за Разград и региона, предоставящ актуални новини и полезна информация, справочник, безплатни обяви.