750 лв. минимална заплата в България, според ЕК

минимална работна заплата

Европейската комисия планира започването на консултации за преминаване към европейска минимална заплата, която да се равнява на 60% от средната работна заплата за съответната държава-членка в ЕС.

Целта на мярката е да се засили икономическото сближаване между отделните държави, да се намали рискът от дъмпинг на заплатите на пазара, както и да бъдат предпазени около 110 млн. европейци, изложени на риск от бедност.

Това означава, че в България минималната заплата трбява да стане 750 лева.

Сумата се получава, като се вземе средната заплата за страната, която по данни на НСИ е 1 249 лева за третото тримесечие на 2019 г. 60 на сто от нея са именно 750 лева.

От 1 януари минималната заплата у нас беше повишена на 610 лева от 560 лева преди това.

Подобно предложение обаче притеснява бизнеса в страните от Централна и Източна Европа, тъй като счита, че една подобна европейска рамка ще намали конкурентноспособността им.

Минималната работна заплата на годишна база в държави като Полша, Унгария, Чехия и Словакия не надвишава 5000 евро, докато в България или Румъния сумата е от порядъка на 3500 евро по последни данни на Еврофонд за благосъстоянието на държавите в ЕС, цитирани от “El Pais“.

На другия полюс са Германия, Франция и Италия, където минималната заплата на годишна основа възлиза над 13 000 евро.

„Целта на проекта не е да има единна минимална работна заплата за ЕС“, обясниха от Европейската комисия, уточнявайки, че целта всъщност е държавите “да вземат предвид най-добрите практики, прилагани на всяко място“ в Общността.