Стоян Димитров е новият председател на Общински съвет Разград

Стоян Димитров

Общински съвет-Разград вече е с нов председател. Това стана след внасяне на докладна от ръководителите на групите съветници от БСП, Реформаторския блок, ДПС и независимата Милена Орешкова.

Сред основните мотиви за исканата смяна бяха отсъствията на Радославова от работното място, лошата организация за работата на постоянните комисии към ОбС и създаваното напрежение по време на сесиите на местния парламент.

„Поради недобра организация на работата на Общинския съвет през 2016 и 2017 г., свързана с подготовката на заседанията на постоянните комисии и приемането на решения от съвета, своевременното информиране на съветниците относно постъпили оспорвания на актове и решения, както и за създаване на спокойна и делова обстановка се налага да се вземат мерки за осигуряване на нормална и законосъобразна работа на Общинския съвет. Общинският съвет счита, е председателят на съвета не е в състояние да изпълнява функциите си пълноценно и при спазване на нормативните изисквания“ – се казва в докладната.

Съветниците от ГЕРБ и „Кауза Разград” не приеха аргументите на вносителите на докладната записка. Божинел Христов заяви, че освобождаването на Радославова е незаконосъобразно, а Радиана Димитрова го определи като неморално.

След проведения таен вот Стоян Димитров от БСП получи подкрепата на 17 съветника, а за Надежда Радославова, която отново бе номинирана от ГЕРБ гласуваха 15 съветника.

Сподели
Razgrad-bg.com е независим информационен сайт за Разград и региона, предоставящ актуални новини и полезна информация, справочник, безплатни обяви.