300 контейнера за разделно събиране на отпадъци разполагат в община Разград

През 2005 г. след сключен договор за сътрудничество  между Община Разград и Екопак България АД, в гр.Разград е въведена система за разделно събиране на отпадъци от опаковки, обясни кметът на Разград д-р Валентин Василев пред медии във вторник, 21 февруари.

През месец април 2016 г. договорът се прекрати по инициатива на дружеството за оползотворяване на отпадъци от опаковки – Екопак България АД.

Същото прецени, че  изградената система за разделно събиране не е ефективна и рентабилна за нея, поради изхвърляне на битови отпадъци в контейнерите за разделно събиране.

След прекратяване на договора, Община Разград проведе консултации с останалите лицензирани дружества за оползотворяване на отпадъци от опаковки.

В резултат на това ЕКОБУЛПАК АД прояви интерес за въвеждане на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки в населените места на Община Разград.

Въз основа на това на 20.02.2017 г. Община Разград и ЕКОБУЛПАК АД сключиха 5-годишен договор за сътрудничество, който има възможност за удължаване с още 5-годишен срок на действие.

Договорът може да се прекрати по всяко време по инициатива на някоя от страните по нея, след уведомяване с едномесечно писмено предизвестие.

Финансирането на дейностите по договора са изцяло за сметка на  ЕКОБУЛПАК АД.

По предварителни данни годишните разходи на дружеството за изпълнение на дейността се очаква да възлизат на 105 000 лева, без разходите за доставка на контейнерите предвидени за първоначалното им  разполагане.

Предвидени са за разполагане 300 броя цветни контейнери в 150 точки по два броя: зелен контейнер тип „Иглу“ с обем 1400 литра за стъклени опаковки и жълт контейнер тип „Ракла“  с обем 1100 литра за останалите видове опаковки/хартиени, пластмасови и метални/.

Съдовете ще се събират и обслужват по график, като за зелените е предвидена честота веднъж на три месеца, а за жълтите ежеседмично.

Събраните отпадъци от опаковки ще се транспортират до сепарираща инсталация извън територията на община Разград за последваща преработка и рециклиране.

Сподели
Razgrad-bg.com е независим информационен сайт за Разград и региона, предоставящ актуални новини и полезна информация, справочник, безплатни обяви.