Прекратяват правомощията на кмета на Кубрат поради влязла в сила присъда

Окръжната прокуратура в Разград внесе предложение в общинската избирателна комисия на Кубрат за прекратяване на правомощията на кмета на Кубрат Бюрхан Исмаилов Мюзелифов, който след избирането му е осъден с влязла в сила присъда. Заседанието на общинската избирателна комисия, която трябва да вземе решение, е насрочено за утре, 25 ноември 2016 г.

Срещу действащия кмет Мюзелифов, който изпълнява правомощията си от 5 ноември 2015 г., е водено наказателно дело по обвинителен акт на Окръжната прокуратура в Разград. С присъда на Разградския окръжен съд той е бил признат за виновен за извършено престъпление като управител на юридическо лице, който, за да получи кредит, представил неверни сведения. За извършеното престъпление по член 248а, ал. 3, във връзка с ал. 2 от Наказателния кодекс 48-годишният кмет на Кубрат е осъден на 6 месеца лишаване от свобода, чието изпълнение било отложено за срок от 3 години. Присъдата е потвърдена с решение на Апелативния съд във Варна и е оставена в сила с решение на Върховния касационен съд от 7 ноември 2016 г.

Като председател на управителния съвет на сдружение с нестопанска цел „Кубратска мера“ Мюзелифов подал заявление с неверни сведения за ползването, обработването и поддържането в добро земеделско и екологично състояние на земеделски парцели по схеми за плащане на площ и за общите и регионални критерии за постоянни пасища за 135 парцела с площ от 396,77 хектара с цел да получи средства по схемата за единно плащане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, принадлежащи на Европейския съюз и предоставени на българската държава.

Сподели
Razgrad-bg.com е независим информационен сайт за Разград и региона, предоставящ актуални новини и полезна информация, справочник, безплатни обяви.