Станаха ясни резултатите от измерванията на въздуха в Разград

Регионална лаборатория-Плевен към Изпълнителна агенция по околна среда предостави протоколите от извънредните измервания на качеството на атмосферния въздух (КАВ) в Разград. Те са  проведени през периода от 25 до 28 октомври, с Мобилна автоматична станция, разположена в кв. „Лудогорие“ на града.

За периода на 72-часовите измервания са регистрирани 6 превишения на максималната средночасова  концентрация на  сероводород, в часовия интервал от 17.00 до 24.00 часа на 26 октомври. Минимални превишения на фини прахови частици са отчетени  на 27 октомври между 16.00 и 17.00 часа.

Не са отчетени превишения на пределно допустимите концентрации на другите замърсители – азотни и серни оксиди, въглероден оксид и амоняк.

Резултатите от  измерванията за качеството на КАВ в гр. Разград са предоставени на Регионална здравна инспекция – Разград.

Сподели
Razgrad-bg.com е независим информационен сайт за Разград и региона, предоставящ актуални новини и полезна информация, справочник, безплатни обяви.