Нови проверки на РИОСВ в Разград

Експерти на РИОСВ-Русе извършиха извънредна проверка на 26 октомври вечерта по сигнал за миризми в покрайнините на Разград, по пътя за с. Гецово. Сигналът е постъпил в инспекцията късно след обяд от служител на фирма в района  за миризма, характерна за животновъден обект.

Незабавно е уведомена община Разград за проверката и потвърждаване на достоверността на сигнала. При обхода на Западна промишлена зона, представителят на община Разград е потвърдил, че се усеща неприятна миризма. Повишаване нивата на сероводород е отчетено от Мобилната автоматична станция на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС), извършваща измервания на качеството на атмосферния въздух (КАВ) в кв. „Лудогорие“ на гр. Разград от 25 октомври.

Екип на инспекцията и представители на Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) и Регионална лаборатория – Русе (РЛ-Русе) са извършили проверка в района на пречиствателната станция за отпадъчни води на „Биовет“ АД – клон Разград. В момента на проверката е констатирана слаба миризма в района на биобасейна на пречиствателната станция на дружеството. Взети са проби от отпадъчни води на изхода на пречиствателната станция, които ще се изследват от РЛ-Русе. Водите са били бистри, без миризма на гнилостни процеси. Резултатите ще са  ясни  до средата на следващата седмица.

Мобилната автоматична станция на ИАОС ще продължи да измерва качество на атмосферния въздух в Разград до 28 октомври включително. На 26 октомври са отчетени повишени нива на сероводород, в  интервала от 17 до 24 часа.

Резултатите от измервания на КАВ в Разград са предоставени на Регионална здравна инспекция – Разград  за становище по компетентност за рисковете за човешкото здраве.

Сподели
Razgrad-bg.com е независим информационен сайт за Разград и региона, предоставящ актуални новини и полезна информация, справочник, безплатни обяви.