РИОСВ състави още 3 акта за нарушения на „Биовет“

По сигнали на граждани, свързани с неприятните миризми, носещи се из града екоинспектори заедно с представител на Община Разград извършиха още две проверки на 19 октомври вечерта и на 20 сутринта.

Допълнителни обходи са извършени в района на точката на заустване на отпадъчни води от пречиствателната станция (ПСОВ) на „Биовет“ АД – клон Разград в река Бели Лом. На място е установено, че  в реката е изтичала вода с жълт цвят и пяна след точката на заустване. Усетена е неприятна  миризма на гнилостни процеси с характер на сяроводород.

За допуснатите нарушения от страна на „Биовет“  са предприети административно-наказателни мерки.Съставени са три акта за нарушение – за допуснато разпространение на миризми извън границата на площадката, недобра поддръжка на пречиствателните съоръжения в техническа изправност и некоректно представена информация за контролираните параметри, осигуряващи оптимална работа на ПСОВ. Дадени са предписания за отстраняване на нарушенията и недопускане разпространение на неприятни миризми, извън площадката на пречиствателната станция.

Сподели
Razgrad-bg.com е независим информационен сайт за Разград и региона, предоставящ актуални новини и полезна информация, справочник, безплатни обяви.