Извънредна проверка на РИОСВ в Разград

Експерти на РИОСВ-Русе извършиха днес 19 ноември извънредни проверки в Разград по повод множество сигнали за неприятни миризми. Осъществен е обход в района на Градската пречиствателна станция (ГПСОВ) и Локалната пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ) на “Биовет” АД – клон Разград в Западната промишлена зона на града. При проверката е установено, че пречиствателната станция на “Биовет” не работи. В случаите на неработеща локална пречиствателна станция за отпадъчни води операторът следва незабавно да преустанови работата на производствената инсталация до привеждането в техническа изправност на пречиствателното съоръжение. Проверките ще продължат през следващите дни.

За констатираното нарушение ще бъдат предприети административно-наказателни мерки.