РИОСВ завиши глобата на “Биовет”АД с над 73 пъти

Досегашна глоба на “Биовет-клон Разград” , която бе определена в размер на 155 лева е била отменена от екоинспекцията и е завишена на 11 382 лева.Новата глоба е с над 73 пъти по- висока и е свързана с превишаване на индивидуалните емисионни ограничения, определени в комплексното разрешително на дружеството и е свързана с нарушение на Закона за водите.

Глобата не е свързана с жалбите на граждани на град  Разград за миризмите, които се носят над града през нощта. Във връзка с тези жалби са направени проверки, които са установили многократно превишаване на сероводород.Заключенията са, че източник на този вид замърсяване е района на пречиствателните станции.