Честит празник на всички Българи!

Честит празник на всички Българи!
Днес е Денят на народните будители. Посветен е на делото на книжовниците, просветителите, на борците ни за национално освобождение, съхранили през вековете духовните ценности на нацията и нейния морал.

ден на народните будители