Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев“ оказва подкрепа на читалищата от региона на Разград

регионална библиотека „Проф. Боян Пенев

От 13-ти до 15-ти октомври 2015 г. регионална библиотека „Проф. Боян Пенев“ домакинства обучение на представители на 20 читалища от региона на Разград като по този начин осигурява информация и помощ по конкретни нужди за организационното развитие на местните читалища.

Темите на обучителните модули са:

 • Разработване на проект – логика, етапи
 • Формулиране на общностни проблеми
 • Практически примери, често допускани грешки, правила при правене на бюджет
 • Застъпничество – защо се прави, какво е, основни етапи
 • Съставяне на застъпническа цел и позиция
 • Мотивация за даряване – защо (не) даряват хората? Култура на даряване
 • Кои са възможните дарители – намиране и привличане на дарители
 • Методи за набиране на средства от индивидуални и корпоративни дарители
 • Доброволчество – мотивация, намиране и задържане на доброволци
 • Механизми на функциониране на медиите. Разбиране на спецификата на различните медии (печатни и електронни, национални и местни, всекидневници и седмичници)
 • Как да подобрим публичния образ на читалището с помощта на социалните медии и интернет

 

Участието на представителите на читалищата от региона в обучението ще бъде реалната основа за подобряване на индивудалната им дейност, взаимното опознаване и създаване на мотивация за общи дейности по важни за всички или голяма част от гражданите въпроси.

Лектори на инициативата ще бъдат Людмила Атанасова и Елица Баракова от фондация „Помощ за благотворителността в България“ и Деница Сачева, председател на Българската асоциация на ПР агенциите и основател на ПР агенция „Интелдей Солушънс“.

Обучението е третата дейност в рамките на 10-месечен проект „Библиотеката – обединителен център на НПО сектора и общността в региона на Кърджали, Разград и Враца“, който цели развитието на регионалните библиотеки като обединителен и ресурсен център за местното гражданско общество, създаването на връзки между НПО и гражданите и предоставянето на платформа за колективни граждански действия по важни местни проблеми и въпроси.

Проектът „Библиотеката – обединителен център на НПО сектора и общността в региона на Кърджали, Разград и Враца“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. и се изпълнява от фондация „Глобални библиотеки – България“ в партньорство с Фондация „Помощ за благотворителността в България“.

Сподели
Razgrad-bg.com е независим информационен сайт за Разград и региона, предоставящ актуални новини и полезна информация, справочник, безплатни обяви.