Община Исперих ще изпълнява проект по реинтеграция на деца в риск

проект исперих

Кметът на Община Исперих Бейсим Басри получи договора си за изпълнение на проект по Програма „Деца и младежи в риск“, Компонент „Деца в риск“.
Договорите на г-н Басри и още 8 общини бяха връчени от министър проф. Анелия Клисарова.

Проектът на Община Исперих „Превенция и реинтеграция на деца в риск” е с продължителност 22 месеца и е на стойност 225 391 евро, като средствата се осигуряват чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г.

Проектът ще подпомага деца от семейства в неравностойно положение, както и към подготовка и квалификация на образователни медиатори, педагогически персонал в детските градини, организационен персонал на подпомогнатите общински администрации, социално слаби родители.

Основна цел е по-добра подготовка за училище за деца в уязвимо положение, създаване на по-добри социални умения на децата на възраст 3-6 години, както и на по-добри езикови умения при деца, говорещи различен от българския език. Дейностите са насочени и към децата в риск от социално изключване поради бедност и недостатъчна подготовка за училищните занятия чрез мерки в областта на обучението и възпитанието от ранна детска възраст.

За изпълнението на предвидените дейности ще бъдат назначени 19 педагози, 2 ромски медиатори, 1 логопед и 1 психолог. Предвидено е цялостно оборудване на осем детски градини, което ще спомогне за адаптацията и интеграцията на децата в тях.
Детските заведения са: три от Исперих -„Щастливо детство“, „Мечо Пух“ и „Слънце“,  и ЦДГ „Радост“ с. Подайва, ЦДГ „Щастливо детство“ с. Китанчево, ЦДГ „Братя Грим“ с. Тодорово, ЦДГ „Кокиче “ с. Вазово и ЦДГ „Момина сълза “ с.Райнино.

Сподели
Razgrad-bg.com е независим информационен сайт за Разград и региона, предоставящ актуални новини и полезна информация, справочник, безплатни обяви.