30 и 31 януари – ваканция за учениците

училище разград  Учениците от учебните заведения в Община Разград излизат във ваканция следващите 2 дни – 30 и 31 януари.

Заповедта на кмета Денчо Бояджиев е издадена във връзка с лошите метеорологични условия и с цел осигуряване на сигурност и опазване здравето на учениците.

Директорите на учебните заведения се задължават да създадат условия за провеждане на консултации и преструктуриране на учебното съдържание за пропуснатия учебен материал.