В Разград играждат Център за равнопоставеност на хората с увреждания

Разград  Днес от 10:30 ч. в залата на хотел „Централ“ в Разград  се проведе пресконференция по проект „Изграждане на партньорска трансгранична мрежа от Центрове за равнопоставеност на хората с увреждания“.

Участие в срещата с медиите взеха представители на Съюза на инвалидите в България и румънски неправителствени организации, специализирани в работата с хора с увреждания.

 

Разград е сред шестте града в България и Румъния, в които се изграждат Центрове за равнопоставеност на хората с увреждания. Създаването им е по проект „Изграждане на партньорска трансгранична мрежа от Центрове за равнопоставеност на хората с увреждания“, който се финансира по програма за Трансгранично сътрудничество Румъния–България 2007-2013г. чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектът е с европейско и национално финансиране на стойност 217 659 евро. Останалите градове, определени да поставят началото на мрежата от Центрове за равнопоставеност,  са  Видин и Русе в България и Крайова, Гюргево и Кълъраш в Румъния. Към настоящия момент партньорите по проекта Регионален работен клуб ”Инициативи и партньорства за хора с увреждания “Северозападен планов район”, Съюз на инвалидите в България и Асоциация „Дуивен” от Калафат работят за изграждането на капацитет у представителите на организациите на и за хора с увреждания, както и за техническото оборудване на шестте Центъра.

Центровете за равнопоставеност (ЦР) в трансграничния регион по река Дунав – във Разград, Видин, Русе, Крайова, Гюргево и Кълъраш – ще предлагат експерти в помощ на хората с увреждания, в тях ще се обменят опит и информация, те ще работят по съвместни проекти за засилване на устойчивото партньорство за социално  включване. Основна цел на проекта е създаването на пилотен модел за подкрепа и сътрудничество на местните общности на хора с увреждания за обща работа и живот, както и да се повиши капацитетът на тези хора за сътрудничество и съвместно решаване на общи проблеми, за да се разгърнат възможностите им за социална интеграция и преустановяване на изолацията им от двете страни на Дунав.

Мястото на центровете беше определено след проведено проучване сред местните общности на хората с увреждания към изградени вече устойчиви институции в общността от неправителствения и неполитически публичен сектор, които работят за изграждане на толерантност към другия (различния) каквито са и хората с увреждания и децата с увреждания. Ефективното функциониране на ЦР като организация ще бъде подпомогнато от наличието на ядро от  предприемчиви граждани, в т.ч. и хора с увреждания и наличието на мрежа от специалисти в различни области, експерти, доброволци,  студенти и т.н., които  компетентно, адекватно и навременно да са в помощ на хората с увреждания. Това ще бъде динамична мрежа, членовете на която в процеса на работа ще изградят свои начини на взаимодействие, свои инструментариум за работа с местната власт и други институции в общността.

Обученията „Застъпничество” и „Проектиране на съвместни дейности” предвиждат общо 180 представители на хората с увреждания от България и Румъния да бъдат запознати с добрите практики за осигуряване на достъпност и с механизмите за разгръщане на успешно сътрудничество при разработването на съвместни дейности.

Проект „Изграждане на партньорска трансгранична мрежа от Центрове за равнопоставеност на хората с увреждания” , Договор № 2( 4 i)- 3.3-7 се финансира по програма за Трансгранично сътрудничество Румъния –България 2007-2013г. чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Сподели
Razgrad-bg.com е независим информационен сайт за Разград и региона, предоставящ актуални новини и полезна информация, справочник, безплатни обяви.